2023-01-16 07:00Pressmeddelande

Hyrorna för 2023 klara hos Väsbyhem

Förhandlingarna mellan Väsbyhem och Hyresgästföreningen om hyrorna för 2023 är nu klara. Från och med 1 februari 2023 höjs grundhyran med i genomsnitt 4,05 %. Det har varit en god och konstruktiv dialog under förhandlingarna med en tydlig vilja från parterna om att ta ansvar för det ansträngda ekonomiska läge som drabbar både privatpersoner och bolag.  

- Ambitionen har varit att balansera omtanke om våra hyresgäster och samtidigt fortsätta att ta ansvar för bolagets långsiktiga ekonomiska utveckling genom att hitta en rimlig nivå för årets hyreshöjning med bibehållen kvalitet. Detta har gjorts möjligt genom att binda priser i de fall detta varit gynnsamt samt genom effektiviseringar av vår verksamhet, säger Joakim Bysell, förvaltningschef på Väsbyhem.

Överenskommelsen berör Väsbyhems cirka 4 900 hyreslägenheter i Upplands Väsby och motsvarar en höjning med cirka 324 kr/månad för en trea på 75 kvadratmeter.

I årets hyresförhandlingar har även tagits hänsyn till de höga elkostnader som drabbar boende i fastigheter med kallhyra, där kostnaden för uppvärmning inte ingår i hyran. Dessa får en lägre höjning med 2,57 %. De flesta nyproducerade fastigheter har en presumtionshyra, dessa får en höjning med 2,025 %. 

De nya hyrorna gäller från den 1 februari för att våra hyresgäster inte ska drabbas av några retroaktiva höjningar.

Frågor om hyreshöjningen besvaras av förvaltningschef Joakim Bysell, telefon 08-590 980 00


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Väsby. Bolaget äger ca 4 900 lägenheter och ca 40 000 kvm lokaler. Omsättningen för 2021 uppgick till 482 Mkr och soliditeten till 29,00 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

AB Väsbyhem