2007-12-21 08:43Pressmeddelande

Hyrorna för 2008 är klara

Kontaktperson på Väsbyhem VD: Ulf Dohnhammar Telefon: 08-590 981 11 Mobil: 070-592 53 70 E-post: ulf.dohnhammar@vasbyhem.se ------------------------------------------------------------------------------------------ Den 20/12-08 träffade Väsbyhem en överenskommelse med Hyresgästföreningen om hyrorna som skall gälla för 2008. Grundhyran för bostäder där värme ingår höjs i genomsnitt med 1,8% och för bostäder med kallhyra höjs hyran med 1,6%. I områden där vi har pågående eller nyligen avslutad förnyelse sker ingen hyresförändring. Dessa är Oxundavägen 13, Hagvägen 1-27, Trädgårdsvägen 4-26, Allévägen 16-20, Trädgårdsvägen 1-7, Runbyvägen 13-17. Ingen hyresförändring sker heller på Centralvägen 10, 12, 16 & 18 och Nils Åhlins väg 2. I årets hyresöverenskommelse har även hyran för parkeringar och garage justerats. Förändringarna träder i kraft fr.o.m. den 1 januari 2008. ------------------------------------------------------------------------------------------ AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby kommun. Bolaget äger 7 100 lägenheter och 52 000 kvm lokaler. Omsättningen för 2006 uppgick till 525 Mkr och soliditeten till 23%. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är kända för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (25 minuter) som Uppsala (27 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel