2015-02-16 07:59Pressmeddelande

Hyresförhandlingen för 2015 års hyror klara hos Väsbyhem

Årets hyresförhandlingar har bestått av långa, men givande diskussioner i ett gott förhandlingsklimat. Det är glädjande att vi nu äntligen har träffat en överenskommelse med Hyresgästföreningen. Parterna är överens om att hyran höjs från och med den 1 mars för de allra flesta. Hyreshöjningen innebär en ökning av hyran med 1,06 kronor/kvm och månad.

Väsbyhem går nu in i en period av ett intensivt arbete med satsningar på framförallt utemiljö och lägenhetsunderhåll, samtidigt som ombyggnads- och nyproduktionsprojekt fortgår enligt plan.


Frågor om hyresförhandlingen kan besvaras av;

Jenny Rud, Affärsutvecklingschef/vice VD, tel 08-590 980 00

Daniel Höök, Administrativ chef, tel 08-590 980 00


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel