2012-01-26 15:26Pressmeddelande

Hyresförhandlingen för 2012 års hyror klara hos Väsbyhem

Överenskommelsen med Hyresgästföreningen innebär i korthet att bostadshyrorna ökar med totalt 2,43% på årsbasis för hela beståndet. Även parkeringsavgifter höjs inom ramen för förhandlingen.

Hyreshöjningen för lägenheter tas ut från och med den 1 februari med olika höjningar enligt nedan
-          Dragonvägen 2-84 höjs med 3,5%
-          Hasselgatan 29-71 höjs med 3%
-          Övriga områden, med vissa undantag för nyproducerade lägenheter samt lägenheter i fastigheter med pågående förnyelseavtal, höjs med 2,65%

Nedanstående lägenheter får ingen hyreshöjning
-          Solbergsvägen 38, 42 och 43
-          Dragonvägen 88-90
-          Lägenheter i fastigheter med pågående förnyelseavtal omfattas ej av höjningen då dessa hyror har förhandlats separat.
-          Centralvägen 4 A-E, Upplysningens väg 9-13

Individuell mätning och debitering av varmvatten – nytt pris per liter varmvatten
Under hyresförhandlingen överenskom parterna även om att priset per liter varmvatten fastställs till 5,43 öre (2011: 5,2öre/L). Höjningen träder i kraft per 1 januari 2012.


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel