2007-02-05 09:54Pressmeddelande

Hyresförhandlingen är klar!

AB Väsbyhem och Hyresgästföreningen har träffat överenskommelse om hyresutvecklingen för AB Väsbyhems 7 882 bostäder. Avtalet innebär att hyrorna generellt ökar med 1,22 % från och med den 1 april 2007. Undantag från hyreshöjningen gäller för totalt 356 lägenheter där viss nyproduktion ingår liksom där förnyelsearbete pågår eller ska påbörjas under våren. För ytterligare 720 lägenheter där värme och varmvatten inte ingår i hyran, blir hyreshöjningen 0,5 %. Även garage och p-platser får mindre höjningar. Hyreshöjningen gäller från och med den 1 april 2007. Väsbyhems VD Ulf Dohnhammar kommenterar överenskommelsen; - ”Överenskommelsen ligger i linje med de avtal som andra företag i branschen har slutit. Vi har fått kompensation för stigande räntenivåer och höjda taxor, samtidigt som vi själva arbetar hårt med att hålla nere kostnaderna bl a med förebyggande underhållsåtgärder och förnyelse.” Frågor besvaras av Ulf Dohnhammar, VD eller Marianne Sandström, ekonomichef, vVD, tel 08-590 981 13, mobil 070-672 75 05, e-post: marianne.sandstrom@vasbyhem.se Kontaktperson: VD Ulf Dohnhammar Telefon: 08-590 981 11 Mobil: 070-592 53 70 Epost: ulf.dohnhammar@vasbyhem.se ____________________________________________________ AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby som äger och förvaltar knappt 8 000 lägenheter och ca 55 000 kvm lokaler. Omsättningen uppgick 2005 till cirka 550 Mkr och balansomslutningen till 2 170 Mkr. Soliditeten uppgår till 22,1 %. Läs mer om AB Väsbyhem på www.vasbyhem.se


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel