2018-12-18 08:36Pressmeddelande

Gröna lån bidrar till en hållbar framtid

null

Väsbyhem är sedan 2009 miljöcertifierade enligt ISO 14001 och vi arbetar systematiskt med att minska vår negativa miljöpåverkan. Ett av våra miljömål är att ligga i absolut framkant för energi och miljö inom nybyggnation. Vi har även fyra miljöaspekter vi arbetar särskilt med varav en av dessa är energianvändning. Därför kändes det självklart för oss att ansöka om Gröna lån.

Glädjande nog har vi nu fått godkänt på vår ansökan gällande Gröna lån genom Kommuninvest för vårt nyproduktionsprojekt Eds Allé i projektkategorierna gröna byggnader och energieffektivisering. Genom att bygga energieffektiva hus med miljömässigt hållbara tekniska lösningar gör vi skillnad för miljön och bidrar till en hållbar framtid.

- Att Väsbyhem har ett stort engagemang för hållbarhets- och miljöfrågor genomsyrar verkligen hela verksamheten, säger Väsbyhems ekonomichef Fredrik Laigar.

För att få Gröna Lån behöver man uppnå ett antal hållbarhetskriterier. Projektet ska till exempel främja övergången till ett klimattåligt samhälle med låga utsläpp och vara förenligt med Sveriges miljömål eller regionala miljömål. För flerfamiljshus finns också kravet att nya eller befintliga byggnader ska klara minst 15 % mindre energianvändning per kvadratmeter och år än vad som krävs enligt gällande regler.

Om Gröna lån
Kommunsektorn står för en stor del av de investeringar som behöver göras för att ställa om samhället i en hållbar riktning. Genom Gröna lån kommer pengarna från placerare som vill att deras förvaltade medel ska göra skillnad för miljön. Gröna lån är Kommuninvests gemensamma satsning på ett mer hållbart samhälle. Den som står inför investeringar som främjar övergången till lägre koldioxidutsläpp och en klimattålig tillväxt eller minskar klimatpåverkan genom förnybara energikällor och energieffektiviseringar kan markera detta genom Kommuninvests gröna lån.

Om Eds Allé
I Upplands Väsbys västra delar intill Edssjön bygger Väsbyhem sammanlagt 380 nya bostäder fram till år 2022.


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel