2006-09-28 13:05Pressmeddelande

Förnyelsen i Smedby I

Väsbyhems planerade arbete med förnyelsen i Smedby I skjuts tre månader framåt i tiden. Enligt tidplanen skulle Väsbyhem börja evakuera lägenheterna i februari 2007. Väsbyhems styrelse skulle vid sitt möte den 26 september 2006, fatta ett formellt beslut i frågan, men ärendet bordlades. Beslut kommer att fattas först då den nya, politiskt tillsatta styrelsen sammanträder. Det innebär att förnyelsen i Smedby I förskjuts tre månader framåt i tiden. Arbetet i lägenheterna planeras därmed i stället att börja i maj 2007.


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel