2014-02-13 14:05Pressmeddelande

Förhandlingarna om hyror för 2014 hos Väsbyhem är klara

Årets hyresförhandlingar har varit långa och intensiva med givande diskussioner och ett gott förhandlingsklimat. Det är glädjande att vi nu har träffat en överenskommelse som är relativt tillfredställande för båda parterna. Hyran höjs från 1 mars på mellan 0 och 3 procent.

Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Hyresgästföreningen för att ytterligare förbättra vår kunddialog. Hyreshöjningen ger oss möjlighet att fortsätta att rusta upp våra bostäder och samtidigt stärka vår service till kunderna.Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel