2012-11-13 08:36Pressmeddelande

Ändrat beteende sparar både pengar och miljö i Upplands Väsby

Sedan ett år tillbaka har ett hundratal hushåll hos Väsbyhem kunnat påverka och ha kontroll över sin förbrukning av varmvatten. Resultatet har varit över förväntan med en besparing på hela 17%. 

De positiva resultaten ligger nu till grund för beslutet att ansluta ytterligare 1 530 hushåll.
 - Detta ger våra hyresgäster möjlighet att spara energi, och ge sitt bidrag till en bättre miljö, samtidigt som de också sparar pengar, säger Jan Hedberg Fastighetschef på AB Väsbyhem. 

Den 1 juni 2013 kommer 1 630 hushåll, av Väsbyhems totalt 4 400 hyreslägenheter, att vara anslutna till den individuella mätningen. 

Så här går det till i praktiken:
Varje enskilt hushåll får först en hyressänkning motsvarande kostnaden för snittförbrukningen av varmvatten. Därefter debiteras hyresgästen för sin egen faktiska varmvattenförbrukning.


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel