2015-10-01 10:58Nyheter

Väsbyhems VD inspirerar unga framtidsspanare

null

Amra Barlov Lindqvist, VD på AB Väsbyhem i Upplands Väsby, inspirationsföreläste under onsdagen den 30 september för de unga framtidsspanare som deltar i Ung nytta, ett projekt som genomförs i samarbete mellan SABO och Novare Leadership Academy.

Under föreläsningen berättade Amra bland annat om sin egen karriärsresa, varför hon valt att jobba inom allmännyttan och gav även en del tips och råd kring ledarskap.

    - Det finns så otroligt mycket talang och stort engagemang bland unga i vår bransch. För mig är det en stor ära att bli inbjuden som inspirationsföreläsare i det här sammanhanget, säger Amra.

Tanken bakom Ung nytta är att lyfta fram unga talanger i SABOs medlemsföretag och samtidigt generera nya idéer och tankar. Gruppen består av 15 framtidsspanare från 13 olika företag som diskuterar aktuella utmaningar som allmännyttans företagsledare gett dem. Ambitionen är att skapa nya tankesätt och bryta perspektiv mot varandra. 


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel