2017-03-30 10:14Nyheter

Väsbyhems miljöarbete når nya höjder

null

På en konferens i Skåne 2008 samlades 80 av Sveriges bostadsbolag för att lägga grunden till det som kom att kallas Skåneinitiativet. De representerade bolagen satte upp ett gemensamt mål om att minska sin totala energiförbrukning med 20 % fram till 2016. Det var frivilligt att ansluta sig och till slut var det över 100  bostadsbolag som antagit utmaningen och gått med i Skåneinitiativet.

För oss på Väsbyhem var det en självklarhet att gå med! Åren gick och alla bolag jobbade hårt för att sänka sin energiförbrukning. Inom ramen för initiativet delades erfarenheter och de anslutna bolagen tipsade varandra om smarta lösningar som andra kunde ta efter eller inspireras av. En av åtgärderna som påverkade vårt eget resultat märkvärt var förnyelsen av vårt bostadsområde i Sigma där ett flertal energibesparande åtgärder gjordes. Vi bytte fönster, tilläggsisolerade tak och väggar, installerade FTX-system (värmeåtervinning) och IMD (individuell mätning och debitering av varmvatten). Nu när initiativet är avslutat har ett förhandsresultat redovisats och det visar sig att Väsbyhem hamnade inom topp 5 bland de som sparat mest energi! Vi har överträffat målet med råge och lyckats spara över 30 %!.

Magnus Byberg, drifttekniker på Väsbyhem, har varit med under hela vägen och är en av personerna som står att tacka för att vi lyckats så bra i utmaningen.  –Det är uppmuntrande att få bevis för att vårt arbete gett resultat. Energiutmaningen blev ju oundvikligen lite utav en tävling om vem som kan sänka sin energiförbrukning mest, kanske är det därför så många av de deltagande bolagen har lyckats så bra. Husets tekniska system har stor påverkan på energiförbrukningen och vi håller  hela tiden utkik efter nya tekniska lösningar som vi kan använda oss av för att fortsätta minska energiförbrukningen i vårt bestånd, säger Magnus.

Fullständig rapport om det totala resultatet för alla anslutna energiutmanande bolag kommer att publiceras under 2017. Vi är såklart jättestolta över vårt fina resultat men mest av allt imponeras vi av vad alla bolagen tillsammans klarat av under de här åren. Tänk vad ett gott samarbete som detta kan göra, vilken kraft som kan frambringas när man hjälper och pushar varandra. Det känns bra att vara med och göra skillnad för en grönare värld!


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel