2023-08-15 05:00Nyheter

Väsbyhems årliga kundenkät är ute!

Väsbyhem delar ut årets kundenkät.Väsbyhems medarbetare delar ut årets kundenkät.

Förra veckan delade Väsbyhem ut sin årliga kundenkät. Enkäten är en viktig del i bolagets arbete för att kontinuerligt förbättra och utvecklas som hyresvärd. I år delas den ut till cirka 2300 hushåll.

Alla medarbetare hjälps åt att dela ut enkäten och i år var även sommarjobbarna med och hjälpte till. Genom att dela ut enkäten personligen ges möjlighet till personlig kontakt och ett möte med hyresgästerna för att höra frågor, åsikter och återkoppling.

Väsbyhems vision och målsättning är att vara en värd för alla. Vi arbetar därför varje dag med att lyssna på våra hyresgäster när de berättar för oss vad vi gör bra och framför allt när de berättar vad vi kan göra bättre. Med hjälp av vår årliga kundundersökning får vi fakta på vad som krävs för att öka kundnöjdheten ytterligare – vilket är vårt viktigaste mål, säger Jenny Rud Sel, HR-, Marknad-, och Hållbarhetschef/vice VD på Väsbyhem.

Nyckeltalen från undersökningen är en viktig grund i arbetet för att uppnå Väsbyhems mål – Sveriges nöjdaste kunder.

Varje år bildar svaren från enkäten stommen i framtagandet av kommande års verksamhetsplan. Återkopplingen från hyresgästerna genomsyrar hela verksamheten från planering till genomförande av både förbättringsarbeten och nya initiativ.Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Väsby. Bolaget äger ca 4 900 lägenheter och ca 40 000 kvm lokaler. Omsättningen för 2022 uppgick till 507 Mkr och soliditeten till 29,05 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag. Väsbyhems slogan och vision är att vara ”En värd för alla. Idag och imorgon".


Kontaktpersoner

Marknad- och kommunikationschef
Caroline Sjölund