2023-11-07 13:18Nyheter

Väsbyhem utökar solcellsbeståndet i Väsby

Väsbyhems nya solceller på Eds Allé.Väsbyhems nya solceller på Eds Allé.

Väsbyhem fördubblar solcellskapaciteten i sitt bestånd med nya solceller på Eds Allé. Projektet är en del av Väsbyhems arbete för att bekämpa klimatförändringarna.

Väsbyhem arbetar aktivt med att bli mer självförsörjande på energi. Arbetet är en del av bolagets bidrag till Agenda 2030 mål nummer 13 ”Bekämpa klimatförändringarna”. Det övergripande målet är att 10% av Väsbyhems energiförbrukning skall komma från egen produktion.

Ett viktigt steg i att nå målet är att montera solceller. Bolaget har därför precis avslutat ett montage på Mälarvägen och Älvsundavägen på Eds Allé. Montaget innebär att Väsbyhem fördubblar solcellskapaciteten i bolagets bestånd. Solcellerna på Eds Allé kommer leverera mellan 300 000 och 400 000 kWh per år vilket motsvarar 20 villors årsförbrukning. Totalt kommer Väsbyhems solceller leverera ca 650 000 kWh per år. 

Vi är glada över att ha kommit en bra bit i att nå våra energimål, där installationen av solcellerna på Eds Allé är ett viktigt steg i vårt bidrag till Agenda 2030. Som en del i vårt långsiktiga arbete för ett mer hållbart Väsby kommer vi att fortsätta montera fler solpaneler i vårt bestånd, berättar Magnus Byberg, fastighetsingenjör energi Väsbyhem.Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Väsby. Bolaget äger ca 4 900 lägenheter och ca 40 000 kvm lokaler. Omsättningen för 2022 uppgick till 507 Mkr och soliditeten till 29,05 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag. Väsbyhems slogan och vision är att vara ”En värd för alla. Idag och imorgon".


Kontaktpersoner

Marknad- och kommunikationschef
Caroline Sjölund