2022-05-02 08:44Nyheter

Väsbyhem utökar samarbetet med M29

Nu utökar Väsbyhem samarbetet med M29, ett socialt företag som möjliggör för fler att kunna ta sig in på arbetsmarknaden. M29 kommer bland annat att bidra med transporter och att hålla rent och snyggt i Väsbyhems fastigheter.

Väsbyhem har sedan tidigare ett samarbete med M29 gällande källsorteringsrum. Nu utökas det samarbetet med en ny upphandlad tjänst, där M29 hjälper Väsbyhem med transport och att uppnå målen för ”rent och snyggt” i Väsbyhems fastigheter.  

- Det känns väldigt positivt att fortsätta samarbetet med ett socialt företag som hjälper människor som av olika anledningar har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Företaget värdesätter ord som "empowerment" och "delaktighet", vilket går helt i linje med Väsbyhems värderingar, säger Daniel Aronson, Områdeschef på Väsbyhem.

Det utökade samarbetet med M29 startade den 1 mars. Väsbyhem har sedan tidigare fler samarbeten inom ramen för socialt ansvarstagande, som t.ex. Just Arrived som även de möjliggör för att fler ska kunna komma in på arbetsmarknaden.  

Vid frågor gällande samarbetet, kontakta Daniel Aronson på daniel.aronson@vasbyhem.se.Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Väsby. Bolaget äger ca 4 900 lägenheter och ca 40 000 kvm lokaler. Omsättningen för 2021 uppgick till 482 Mkr och soliditeten till 29,00 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

AB Väsbyhem