2022-01-24 16:11Nyheter

Väsbyhem tänker nytt tillsammans med KTH

Alice Nilstadius och Daniel Gustavsson från KTHAlice Nilstadius och Daniel Gustavsson från KTH

Med målet att genom ständiga förbättringar skapa större kundnytta samt att förbättra service och erbjudande till hyresgästerna driver Väsbyhem flera olika projekt. Ett av dessa är det nystartade projektet ”Smarta hus” som är ett samarbete mellan Väsbyhem och KTH som syftar till att tänka nytt och att våga testa ny fastighetsteknik.

I projektet ”Smarta Hus” tar Väsbyhem hjälp av Alice Nilstadius och Daniel Gustavsson från KTH för att genomlysa nuvarande arbetssätt inom lås, larm, passagesystem och annan fastighetsteknik.

Vi är glada över att återigen få möjligheten att samarbeta med KTH, denna gång inom området fastighetsteknik, säger Julia Ek, verksamhetsutvecklare på Väsbyhem.

Vi har internt många innovativa idéer, men utmaningen är att kunna samla ihop dessa på ett bra sätt och genomföra dem. Det är också viktigt att vi vågar utmana våra nuvarande arbetssätt och hitta förbättringar. I och med samarbetet med KTH får vi nu hjälp av Alice och Daniel att göra en extern genomlysning. Vår förhoppning är att den sedan ska leda till något konkret som även kan bli ett pilotprojekt som innebär ny spännande teknik och samtidigt kostnadsminimerande lösningar för våra byggnader, säger Julia.

Projektet ”Smarta Hus” kommer att pågå under hela våren 2022.

Kontaktperson vid frågor kring projektet är Väsbyhems verksamhetsutvecklare Julia Ek, telefon 08-590 980 00.

 


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Väsby. Bolaget äger ca 4 700 lägenheter och ca 39 000 kvm lokaler. Omsättningen för 2020 uppgick till 468 Mkr och soliditeten till 29,38 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Peyman Rezapour
Trygghets- och säkerhetschef
Peyman Rezapour