2018-01-24 08:37Nyheter

Väsbyhem nominerade till Kundkristallen

null

Våra hyresgäster trivs hos oss och nio av tio rekommenderar oss som hyresvärd. Resultatet från höstens kundenkät visar på att vi är på rätt väg. Vårt serviceindex har höjts från 80,3 till 82 vilket säger att åtta av tio är nöjda med vår service.

Den stora höjningen innebär att Väsbyhem blivit nominerade för Största lyft Serviceindex bland bolag med 3000 – 8999 lägenheter. Fastighetsbranschens prestigefyllda pris Kundkristallen delas i år ut för trettonde året i rad och vi är otroligt stolta över att vara nominerade till detta fina pris.

Kundkristallvinnarna kommer att tillkännages under Benchmark Event på Berns Salonger torsdagen den 8 februari. Nomineringarna har utsetts bland stora och medelstora företag som under 2017 genomfört kundundersökningar tillsammans med AktivBo.

Att ta kunden på allvar, trygghet, rent och snyggt och hjälp när det behövs är frågor som ingår i Serviceindex och frågor som vi jobbar mycket med. Vi har satsat mycket på att förbättra vår tillgänglighet med utökade öppettider samt bättre och tydligare uppföljning av ärenden och felanmälningar.

Väsbyhems kundenkät delas ut till samtliga våra hyresgäster så att alla som bor hos oss får möjlighet att svara och lämna synpunkter vartannat år. Vi har under lång tid haft kundenkäter, men sedan 2014 är det AktivBo som hjälper oss.

Om Kundkristallen
Fastighetsbranschens prestigefyllda pris Kundkristallen delas ut till de företag som gjort största förbättringen av sin service under 2017, samt till företagen med bästa totalresultat i kategorierna Service, Produkt och Profil. Vinnare utses för både bostäder och lokaler i olika kategorier och storleksklasser.

De bolag som fått högst betyg av sina kunder i respektive kategori finns presenterade på AktivBos hemsida. Kategorierna Högsta Serviceindex bostäder och Största lyft Serviceindex bostäder är indelade i tre storleksklasser.


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel