2022-11-23 14:40Nyheter

Väsbyhem fortsätter att vara certifierade som en utmärkt arbetsplats

Väsbyhem har ännu en gång blivit certifierade som en utmärkt arbetsplats av Great Place to Work. Till grund för certifieringen ligger medarbetarundersökningen från Great Place to Work, där den senaste genomförts under hösten med hundra procents svarsfrekvens från de anställda på Väsbyhem. 

Kriterierna för att certifieras som en utmärkt arbetsplats är bland annat att medarbetare upplever en god arbetsmiljö, god gemenskap och ett utvecklande och positivt arbetsklimat där man känner förtroende för varandra. Arbetsplatsen bedöms utifrån både medarbetares och ledares perspektiv.

- Gränsen för att bli certifierad är minst 70 procent, där bland annat förtroende för organisationen, stolthet över arbetet och att trivas med sina kollegor räknas in. Väsbyhem ligger på en nivå långt över den gränsen. Vi arbetar aktivt med resultatet från medarbetarundersökningen under året genom handlingsplaner som omfattar konkreta aktiviteter och frågor som mäts via pulsmätningar. Vi är otroligt stolta över den kultur vi skapat tillsammans som kännetecknas av omtanke, stark gemenskap, tillit och delaktighet. Certifieringen är ett kvitto på att vi är på rätt väg och att vi närmar oss våra mål, säger Harminder Mankoo, HR-ansvarig på Väsbyhem.

Väsbyhem har varit certifierade som ”En utmärkt arbetsplats” sedan 2015, vilket går i linje med Väsbyhems löpande mål om att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser.

- Väsbyhem har även som mål att ha Sveriges nöjdaste kunder och då är det självklart otroligt viktigt med nöjda medarbetare. Kulturen på arbetsplatsen ligger både till grund för hur vi som jobbar på Väsbyhem förhåller oss till varandra och hur vi når ut till våra hyresgäster, säger Harminder.

Om Great Place to Work:
Great Place to Works® certifiering är en certifiering av goda arbetsplatser i Sverige. Certifieringen är baserad på Great Place to Work© Institutes globala standard för vad som kännetecknar en god arbetsplats och visar att de anställda upplever en mycket hög grad av trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap inom organisationen.

Vid frågor, kontakta Harminder Mankoo, HR-ansvarig på Väsbyhem:
harminder.mankoo@vasbyhem.seOm AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Väsby. Bolaget äger ca 4 900 lägenheter och ca 40 000 kvm lokaler. Omsättningen för 2021 uppgick till 482 Mkr och soliditeten till 29,00 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

AB Väsbyhem