2023-10-09 13:34Nyheter

Väsbyhem första bostadsbolaget som går med i Diversity Charter Sweden

Människor sitter i ett rum och lyssnar på två föreläsare.

Förra veckan välkomnades Väsbyhem in som första bostadsbolag i världens största nätverk för mångfalds- och inkluderingsfrågor, Diversity Charter Sweden. Väsbyhem har valt att gå med i nätverket då det finns ett värde i att arbeta aktivt med mångfaldsfrågor och ta vara på människors olikheter, både gentemot anställda och kunder. 

Temat för årets Signatory Event var ”vem räknas?” där de inbjudna talarna berättade om olika utmaningar som man tagit sig an för en ökad mångfald och inkludering både på arbetsplatser och i samhället.

För oss på Väsbyhem är mångfald och inkludering en självklar prioritering och något som vi arbetar aktivt med i hela organisationen. Allt från kundbemötande till målet om en inkluderande arbetsplats. I det arbetet är det alltid bra att vända blicken utåt och låta sig inspireras av allt bra som görs på andra arbetsplatser. Det blev tydligt på eventet att vi har en fantastisk möjlighet att tillsammans, inte bara arbeta för inkluderande arbetsplatser, utan även för ett mer inkluderande samhälle, säger Jenny Rud Sel, Vice VD och HR-, Marknad-, och Hållbarhetschef. Tack Diversity Charter för en inspirerande eftermiddag!

Några från Väsbyhems mångfaldsgrupp var på plats på eventet och på kontoret i Upplands Väsby anordnades en visning med fika och snacks för att ge alla medarbetare möjligheten att kunna delta på distans.

Diversity Charter Sweden är världens största nätverk för mångfalds- och inkluderingsfrågor. Årligen anordnas Signatory Event för att välkomna in nya medlemmar och där intressanta talare bjuds in på ett särskilt tema inom mångfald och inkludering. Mer information om Diversity Charter Sweden finns på diversitycharter.se. 

 Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Väsby. Bolaget äger ca 4 900 lägenheter och ca 40 000 kvm lokaler. Omsättningen för 2022 uppgick till 507 Mkr och soliditeten till 29,05 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag. Väsbyhems slogan och vision är att vara ”En värd för alla. Idag och imorgon".


Kontaktpersoner

Marknad- och kommunikationschef
Caroline Sjölund