2014-09-22 08:33Nyheter

Väsbyhem får hedersomnämnande för Sigma

null

Väsbyhems förnyelse och påbyggnad i Sigma var en av fem ombyggnader som nominerats till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2014. Vinnare den 19 september blev ombyggnaden av Blomsterfondens seniorbostäder Kv Julpsalmen 4 i Älvsjö, men även Väsbyhem uppmärksammandes genom att vårt bidrag tilldelades ett hedersomnämnande med motiveringen ”för att de i ett 60-talsområde genom en intressant utformad om- och påbyggnad uppnått en modernisering där energibesparande åtgärder och en förnyad gestaltning pekar mot framtiden”.

Byggherre/fastighetsägare: AB Väsbyhem
Byggentreprenör: NCC Construction Sverige AB
Arkitekt: A5 Tengbom, Brunnberg & Forshed

Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggande i Stockholm. Priset ges till den beställare, byggentreprenör och arkitekt som bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter och/eller gett fastigheten en ny användning på ett elegant sätt.


 


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel