2021-03-16 14:30Nyheter

Väsbyhem deltar i inkluderings-och integrationsprojektet SAWA

Nour Abdulsalam, ordförande i föreningen ”Tillsammans är vi starka” håller i det digitala uppstartsmötet i projektet SAWA. Nour Abdulsalam, ordförande i föreningen ”Tillsammans är vi starka” håller i det digitala uppstartsmötet i projektet SAWA.

Väsbyhem har i samarbete med föreningen "Tillsammans är vi starka" startat upp ett inkluderings- och integrationsprojekt, SAWA. Projektet syftar till att främja integration genom möten mellan Väsbyhems personal och nyanlända. Mentorskapet skapar goda förutsättningar för språkutveckling, meningsfulla möten och ger ett värdefullt utbyte för alla deltagare.

En digital uppstartsträff hölls den 18 februari där varje nyanländ fick en mentor från Väsbyhem. Under året kommer man att träffas en gång i månaden för att prata kring olika ämnen som berör hur det kan vara att flytta till ett nytt land.

- Att regelbundet få möjlighet att träffa personer som är etablerade i Sverige ger goda förutsättningar till att lättare komma in i samhället. Genom mentorskapet bidrar vi till språkutveckling och kunskap om hur det svenska samhället fungerar. Samtidigt får våra mentorer en inblick i hur det är att vara tvungen att flytta till ett nytt land och hur betydelsefullt mottagandet är, säger Azarina Bäckström, samordnare social hållbarhet på Väsbyhem.

Utöver de månadsvisa träffarna mellan mentorerna och medlemmarna i föreningen är även två större träffar inplanerade under året. Vid de större träffarna lyfts bland annat gemensamma ämnen rörande inkludering och integration. Det ges också möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan de olika mentorsparen.

Projektet pågår under hela 2021.Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel