2022-11-24 12:10Nyheter

Väsbyhem antar riktlinjer gällande Våld i nära relation

Väsbyhem har nu tagit beslut om att arbeta mer strukturerat och långsiktigt mot Våld i nära relation, för att förebygga och stoppa våld i hemmet. De framtagna riktlinjerna ska fungera som stöd för både personal och hyresgäster – och hur man kan agera av omtanke för sina medmänniskor. 

Den 25 november är det Orange Day, som instiftats av FN för att uppmärksamma våld mot kvinnor och flickor. I samband med det växlar även Väsbyhem upp arbetet mot Våld i nära relation genom att anta nya riktlinjer som omfattar både personal och hyresgäster. Den 24 november genomförs en föreläsning som riktar sig mot Väsbyhems hyresgäster och allmänheten, om hur man som granne kan agera om man misstänker att något inte står rätt till.

- Våld i nära relation är ett samhällsproblem som berör alla – oavsett om man är hyresvärd, kollega, medmänniska eller anhörig till någon som är utsatt. Väsbyhem har hjälpt till vid flera tillfällen och samverkat med kommunen när hyresgäster har behövt fly från en våldsam partner mitt i natten och för oss är det otroligt viktigt att ta ansvar. Det känns därför fantastiskt att Väsbyhem har tagit beslut om att lyfta frågan kring våld i nära relationer och att arbeta mer strukturerat och långsiktigt för att förebygga och stoppa våld i hemmet, säger Thérèse Fleetwood, trygghetssamordnare på Väsbyhem.

Tydliga rutiner för Väsbyhems personal
Väsbyhems riktlinjer gällande Våld i nära relation ska fungera som stöd för anställda kring hur man kan agera vid oro för att en kollega, anställd eller hyresgäst är berörd av våld i nära relation. I riktlinjerna ingår tillhörande rutin och checklista.

I november 2022 genomförs den första utbildningen för Väsbyhems anställda, gällande hur man kan agera vid misstanke om Våld i nära relation. Med på plats är bland annat organisationen Huskurage. Väsbyhem kommer årligen att genomföra en utbildning för anställda och riktlinjerna kring Våld i nära relation blir även en del av introduktionsrutinen som alla nyanställda på Väsbyhem får ta del av.

- Genom kunskap, tydliga riktlinjer och utbildningsinsatser är målsättningen att samtliga anställda på Väsbyhem ska ha förmågan att se tecken på våld eller brott i nära relation och ha kunskap om hur de förväntas agera. Väsbyhem kommer kontinuerligt fortsätta informera hyresgäster och boende hos oss om vart man kan vända sig om man är orolig för att en person i ens närhet inte mår bra, oavsett om det gäller våld i nära relation eller att ett barn sitter själv på gården sent på kvällen, säger Thérèse Fleetwood.

En projektgrupp som bildades på Väsbyhem i år har tillsammans tagit fram riktlinjerna. Med i gruppen är bland annat vice VD och representanter från förvaltning, kundcenter, uthyrning och social hållbarhet.

Föreläsning och trapphusinformation
Under november månad har Väsbyhem satt upp information i samtliga trapphus om vad man som hyresgäst kan göra om man misstänker att något inte står rätt till. Under slutet av november kommer även Väsbyhems personal vara klädda i orangea mössor och nyckelband, efter den orangea färgen i Orange day, för att uppmärksamma Väsbyhems ökade fokus kring Våld i nära relation.

Väsbyhems pågående samarbeten
Väsbyhem har sedan tidigare ett pågående samarbete med Relationsvåldsteamet i Upplands Väsby kommun, Mivida kvinnojour och polisen. Väsbyhem upplåter även ett antal lägenheter till kommunen med syfte att utgöra ett akut boende för kvinnor som behöver lämna en våldsam relation. Väsbyhem har tidigare även jobbat med information i tvättstugor, för att synliggöra vart man kan vända sig om man är utsatt.  

Vill du veta mer om Väsbyhems föreläsning den 24 november? Läs mer här.

Vid frågor, kontakta:
Thérèse Fleetwood – Trygghetssamordnare Väsbyhem Therese.Fleetwood@vasbyhem.seOm AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Väsby. Bolaget äger ca 4 900 lägenheter och ca 40 000 kvm lokaler. Omsättningen för 2021 uppgick till 482 Mkr och soliditeten till 29,00 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.