2023-10-04 09:38Nyheter

Tillgänglighetsanpassad lekplats i Sigma med Väsbyhem

Väsbyhems tillgänglighetsanpassade lekplats i Sigma.Väsbyhems tillgänglighetsanpassade lekplats i Sigma.

I somras invigde Väsbyhem sin tillgänglighetsanpassade lekplats i Sigma. Den nya lekplatsen togs fram för att vara till glädje för så många som möjligt genom att vara anpassad för personer med olika funktionsvariationer. Sedan den invigdes berättar vuxna och föräldrar om hur det är mellan 20-40 barn som leker i den varje kväll.

Enligt FN:s Barnkonvention har alla barn rätt till lek i en stimulerande, trygg och tillgänglig miljö. På innergården vid Hjortvägen 25-37 i Sigma har Väsbyhem därför tillgänglighetsanpassat lekplatsen i området. Projektet påbörjades hösten 2022 med idéskiss för den dåvarande lekplatsen som var i behov av renovering. Det beslutades om att ersätta den då flera hyresgäster i området hade önskat att det skulle göras något med platsen givet att det bor väldigt många barn i området.

Den nya lekplatsen togs fram för att vara till glädje för så många som möjligt genom att vara tillgänglighetsanpassad. Det innebär att lekplatsen delvis är anpassad för personer med olika funktionsvariationer, bland annat har den en ramp så att barn i rullstol också kan ta sig upp och leka. Lekplatsen har även som syfte att bidra med ökad trivsel och gemenskap mellan grannar och boende i området genom ökad närvaro av både vuxna och barn.

Lekplatsen blev klar i början av juni 2023 och i samband med att lekplatsen färdigställdes utökades även växtligheten med buskar och träd för en ökad biologisk mångfald i området. Färdigställandet firades med en invigning där det bjöds på lek och fika, alla var välkomna att delta.

Sedan lekplatsen invigdes har den varit populär bland barn och familjer, där vuxna och föräldrar berättar om hur det är mellan 20-40 barn som leker i den varje kväll. Den har även blivit populär bland närliggande förskolor. Det är vi självklart jätteglada att se, säger Joakim Oderstad, utemiljövärd Väsbyhem.Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Väsby. Bolaget äger ca 4 900 lägenheter och ca 40 000 kvm lokaler. Omsättningen för 2022 uppgick till 507 Mkr och soliditeten till 29,05 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag. Väsbyhems slogan och vision är att vara ”En värd för alla. Idag och imorgon".


Kontaktpersoner

Marknad- och kommunikationschef
Caroline Sjölund