2015-03-18 07:52Nyheter

Stort intresse vid dialog om framtidens Järnvägspark

null

Dialogmötet om framtidens Järnvägspark, som Upplands Väsby kommun bjudit in till, lockade många till öppet hus i Messingen under måndagskvällen den 16 mars. Representanter från kommunen och Väsbyhem fanns på plats för att svara på frågor och funderingar från allmänheten, men även för att visa idéerna för utveckling inom projektet Väsby Entré/stationsområdet som de ser ut just nu.

Där nuvarande tennisbanor och infartsparkering ligger har Väsbyhem en tanke om att bygga bostäder för i huvudsak studenter och ungdomar. Befintliga hus i parken planeras att rustas upp varsamt. Nedanför Väsbyhems kontor, där grillkiosk och parkering ligger, finns en idé om att bygga ett mindre hus med verksamheter i bottenvåningen. Den byggnaden ingår dock inte i det första planuppdraget.

- Vi från Väsbyhem är mycket nöjda med kvällen och har även fått in en del förbättringsförslag. Nu påbörjas arbetet med att sammanställa alla åsikter, idéer och tankar så att vi kan använda oss av dem i det fortsatta arbetet med utvecklandet av Järnvägsparken, säger Jenny Rud, vice VD och Affärsutvecklingschef på Väsbyhem.


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel