2022-02-04 09:01Nyheter

Ökat hållbarhetsfokus för Väsbyhem

Solpaneler Väsbyhems nyproduktion i SigmaSolpaneler Väsbyhems nyproduktion i Sigma

Framöver kommer Väsbyhem fokusera ännu mer på hållbarhetsfrågor, efter ett beslut som tagits av Väsbyhems styrelse i november.

Detta innebär bland annat att all kommande nyproduktion ska miljöcertifieras (enligt Miljöbyggnad Silver eller motsvarande), att all nyproduktion ska förses med solceller och att Väsbyhems samtliga områden på sikt ska ha tillgång till mobilitetstjänster.

- Väsbyhem har under lång tid haft hållbarhetsfrågor i fokus men genom detta strategiska beslut växlar bolaget upp arbetet ytterligare. Vår ambition är att vara en motor för positiv utveckling inom hållbarhetsområdet och personligen är jag stolt över att Väsbyhem bidrar till ett mer hållbart Väsby, säger Christine Hanefalk, styrelseordförande på Väsbyhem. 

Redan i år lanseras ytterligare ett par projekt med hållbarhetsfokus, bland annat Väsbyhems största bilpool hittills, placerad i Runby, där både lådcyklar och olika typer av bilar kommer finnas tillgängliga. På sikt kommer Väsbyhem även erbjuda fler delningstjänster för att bidra till ett hållbart Väsby.Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Väsby. Bolaget äger ca 4 700 lägenheter och ca 39 000 kvm lokaler. Omsättningen för 2020 uppgick till 468 Mkr och soliditeten till 29,38 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Peyman Rezapour
Trygghets- och säkerhetschef
Peyman Rezapour