2017-12-05 10:54Nyheter

Motiverade medarbetare ger nöjda kunder

null

Medarbetarengagemanget är den viktigaste faktorn för att skapa en god kultur och en attraktiv arbetsplats och det är bara sådan som också har Sveriges nöjdaste kunder. Därför är det roligt att kunna konstatera att årets medarbetarundersökning med fokus på hållbart medarbetarengagemang (HME) visar att Väsbyhem även i år når det uppsatta målet.

Eftersom vi jobbat mycket med just medarbetarengagemang känns årets HME-resultat med ett medelvärdesindex på 89 som ett kvitto på att vi jobbar med rätt frågor.

-Vårt arbetssätt där vi jobbar mot tydliga mål med uppföljning och kundfokus där alla medarbetare är delaktiga och bidrar varje dag är vår framgångsfaktor, säger Amra Barlov Lindqvist, VD på Väsbyhem.

Det som känns extra roligt i år är att vi i vår årliga kundenkät tydligt kan se att våra kunder uppskattar vårt arbetssätt och vårt engagemang. Vi visar att vi lever upp till vår slogan ”En värd för alla” och tar även ett stort samhällsansvar vilket bidrar till en känsla av stolthet hos alla oss som jobbar på Väsbyhem.

Med våra ledord; positiv, lyhörd, ansvarstagande och drivande, som ledstjärna gör vi en fantastisk resa tillsammans, en resa mot att ha Sveriges nöjdaste kunder. Vi har även siktet inställt på att bli en av Sveriges bästa arbetsplatser. Nöjda kunder och motiverade medarbetare går hand i hand, vilket årets undersökningar är ett ypperligt bevis för.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) erbjuder en modell och en enkät för att kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting med fokus på Hållbart medarbetarengagemang (HME). För att skapa ett underlag för styrning av de delar av arbetsgivarpolitiken som handlar om att stärka medarbetarengagemanget riktar HME-enkäten in sig på områdena motivation, ledarskap och styrning. Denna modell har Väsbyhem använt sig av sedan 2014 då resultatet landade på 83. Det uppsatta målet för 2016 på 86 överträffades med råge när resultatet landade på 89. Ett resultat som alltså står sig även 2017.


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel