2015-02-12 10:45Nyheter

Miljövänlig el i Väsbyhems nyproduktion

null

Väsbyhem satsar på miljövänlig el och installerar solceller i samband med nyproduktion av bostäder. Platsen för solcellsanläggningen är Väsbyhems nya hus i Sigma och den första anläggningen står färdig till inflyttningen i maj 2015. Det blir den största anläggningen i Upplands Väsby kommun gällande produktion av förnyelsebar energi genom solceller.

Installationen av solceller är ytterligare ett led i Väsbyhems ständigt pågående miljöarbete. Den beräknade produktionen beräknas bli cirka 200 000 kWh/år som till stor del kommer att kunna användas i de egna fastigheterna. Eventuellt överskott matas ut på det externa elnätet.

- Det känns bra att även Väsbyhem nu kommer att bidra till nationens mål om 50 % förnyelsebar energi 2020, säger Tomas Westerberg, fastighetsutvecklingschef på Väsbyhem.

För ytterligare information:

Tomas Westerberg, fastighetsutvecklingschef på Väsbyhem, 08-590 981 54


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel