2018-02-09 10:31Nyheter

Hyrorna för 2018 och 2019 klara hos Väsbyhem

null

Förhandlingarna mellan Väsbyhem och Hyresgästföreningen gällande hyrorna för 2018 och 2019 är färdiga. Överenskommelsen innebär att hyrorna för 2018 höjs från den 1 mars med i genomsnitt 1 %, med en fördelning mellan 0,25 % - 2,25 %. Parterna har även kommit överens om att hyrorna för 2019 kommer att höjas med i genomsnitt 1,41 %.

Årets hyresförhandlingar har förts i ett gott och konstruktivt förhandlingsklimat mellan parterna.

Med en stabil ekonomi i grunden som ger möjlighet till återhållsamma hyreshöjningar har vi förutsättningar att bygga nya bostäder och samtidigt satsa på att utveckla vårt samhällsengagemang ytterligare.Vi har under de senaste åren skapat en effektiv organisation med tydligt kundfokus. Genom ökad tillgänglighet och förbättrad hantering och uppföljning har vi nått goda resultat i vår årliga kundenkät och fått ett kvitto på att våra hyresgäster trivs bra hos oss. För att tillsammans med våra hyresgäster skapa trivsel, engagemang och attraktiva bostadsområden inför vi under 2018 en helt ny bosocial enhet med fokus på social hållbarhet.

En överenskommelse med Hyresgästföreningen om hur den förhandlade genomsnittliga höjningen av 2019 års hyror ska fördelas kommer att förhandlas fram under 2018.

Frågor om hyresförhandlingen kan besvaras av;
Fredrik Laigar, Ekonomichef, telefon 08-590 980 00
Joakim Bysell, Förvaltningschef, telefon 08-590 980 00


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel